Wednesday, September 22, 2010

അമൃതത്തിന്റെ മാര്‍ഗം


മതനിന്ദ ചെയ്തവനോട് പൊറുക്കണമോ അതോ അതിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചവരോട് പൊറുക്കണമോ അതോ ശിക്ഷിതനെ വീണ്ടും ശിക്ഷിക്കുന്നവരോട് പൊറുക്കണമോ എന്നെല്ലാം സസൂക്ഷ്മമായ ചര്‍ച്ച നടക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തുപോകുന്നു; മുപ്പത്തിയൊന്നു കൊല്ലം മുമ്പ് ബദര്യാശ്രമത്തില്‍വെച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ കാര്യം. പതിമ്മൂവായിരം അടി പൊക്കത്തില്‍ ഹിമാലയത്തില്‍ അന്ന് മഞ്ഞുണ്ട്. നാലുനാഴികകൂടി വടക്കോട്ട് കയറിച്ചെന്നാല്‍ സരസ്വതീനദി അളകനന്ദയിലേക്ക് അലറിപ്പാഞ്ഞു പതിക്കുന്നിടത്ത് വ്യാസഭഗവാന്റെ ആശ്രമം. വേദം നാലായിപ്പകുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കു തന്ന മുക്കുവ മുത്തച്ഛന്‍. ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം ശ്ലോകം ചേര്‍ന്ന ഇതിഹാസം, ഭാരതം കൊണ്ട് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിന് നാമകരണംചെയ്ത കൃഷ്ണദൈ്വപായനന്‍. ഇക്കാണായതെല്ലാം എവിടെനിന്നുണ്ടായി, എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചിന്തിച്ചുചെന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങള്‍, ആധുനിക സയന്‍സിനുപോലും സമ്മതമാകുംവിധം രചിച്ചുവെച്ച ബാദരായണന്‍. വിശാലമായ ആ ഗുഹയില്‍ ചെന്നിരുന്ന സമയം ഞങ്ങള്‍ മറ്റൊക്കെ മറന്നു.


-ഇങ്ങോട്ടു ശപിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ അങ്ങോട്ട് ശപിക്കാറില്ല.

-ദമം ആണ് അമൃതത്തിലേക്കുള്ള വഴി.

-നിഗൂഢമായ ആ സത്യം ഞാനിതാ പറഞ്ഞുതരാം:

-മനുഷ്യനേക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠമായി പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഒന്നുമില്ല!

വ്യാസനാണ് ചെവിയില്‍ മന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതുപോലൊന്നു പില്ക്കാലത്ത് മാക്‌സിംഗോര്‍ക്കി പറഞ്ഞതും ഓര്‍മവന്നു. 'മനുഷ്യന്‍' മനോഹരമായ പദമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

കൊല്ലുന്നതും തിന്നുന്നതും ജീവന്റെ സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷേ, സ്വതേ മൃഗങ്ങള്‍ തീറ്റ കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ഇരയെ ദ്രോഹിക്കാറില്ല. മനുഷ്യന്‍ നാളേക്ക് കരുതിവെക്കാന്‍ ഇതും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ അവന്‍ തനിക്കുമാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടിയും കരുതിവെക്കും. ഇതരര്‍ക്കുവേണ്ടി അവന്‍ ഇല്ലായ്മയും പങ്കിടും. അവന്‍ സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കും. അവന്റെ പേര്‍ സുന്ദരമാകും.

അതിനും അപ്പുറത്താണ് വ്യാസഭഗവാന്റെ നിലപാട്. ഇരയോ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒന്നുമല്ല അവിടത്തെ പ്രശ്‌നം. എല്ലാ ജന്തുക്കളും ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാല്‍, തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ആക്രമിക്കും. ജീവവാസനയുടെ, അതിജീവനത്തിന്റെ ഭാഗമാണത്. പക്ഷേ, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാത്ത ഒരു ജന്തു/മൃഗം മാത്രമാണുള്ളത്-മനുഷ്യന്‍. മാര്‍ക്‌സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുംവിധം, ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായി പെറ്റുപെരുക്കുന്ന ഇരുകാലികളില്‍, പക്ഷേ, ഉണ്ടായിട്ടും വേണ്ടാത്തവര്‍ എന്നൊരു അപൂര്‍വവര്‍ഗം ഇടയ്ക്ക് ഉദിച്ചു മറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീബുദ്ധനും സോക്രട്ടീസും ക്രിസ്തുഭഗവാനും എല്ലാം ആ ഇനത്തില്‍പ്പെടുന്നു. എന്തിന്, കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ്തന്നെ അവരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. (ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഉന്നതപദവി ഏതും കൈയെത്തിയാല്‍ കിട്ടുമായിരുന്നിട്ടും രാപകല്‍ ഗ്രന്ഥതപസ്സ് അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിതം തുലച്ചവനാണല്ലോ അദ്ദേഹം!) അതിനുമപ്പുറം നാച്വര്‍ എന്ന് താന്‍ കരുതുന്ന സൂക്ഷ്മ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഉള്‍ക്കാഴ്ചയരുളുന്ന ചില ദാര്‍ശനികമായ കുറിപ്പുകള്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായി എവിടെയോ വായിച്ചത് ഓര്‍മവരുന്നു. അവിടെത്തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ വ്യതിരിക്തമായൊരു മൃഗമാക്കുന്ന സ്വഭാവം വ്യാസന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്; ശപിച്ചാല്‍ തിരിച്ചങ്ങോട്ടും ശപിക്കാതിരിക്കുക എന്ന വലിയ ശീലം-

നാഹം ശപ്തഃ പ്രതിശപാമി കഞ്ചിത്

ദമം ദ്വാരം അമൃതസ്യേഹ വേദ്മി

ഗൂഢം ബ്രഹ്മ തദിദം വോ ബ്രവീമി

ന മാനുഷാത് ശ്രേഷ്ഠതരം ഹി കിഞ്ചിത്.

ഇതിലേക്ക് മതം വേണമോ? വേണമെങ്കില്‍ ആവാം. അല്ലെങ്കില്‍ വേണ്ട. വ്യാസഭഗവാന് നിര്‍ബന്ധമില്ല. മതം (അഭിപ്രായം) തനിക്ക് പ്രധാനമല്ല. ഗൗതമബുദ്ധനാണ് മതത്തെ നിര്‍ണായക ഘടകമാക്കിയത്. അതിനുമുമ്പ് മതം വ്യക്തിയുടെ മാത്രം കാര്യമാണ്. ധര്‍മമാണ് മാര്‍ഗം. സത്യം ആണ് ലക്ഷ്യം. ധര്‍മമെന്നത് സംശയം വരുമ്പോള്‍ അതതുകാലത്ത് അതതുദേശത്തെ വിവേകികള്‍ ഒത്തിരുന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാനാണ് വേദത്തിലെ നിര്‍ദേശം. നിര്‍വചിക്കുക എളുപ്പമല്ല. നിര്‍വചിച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ല.

-തനിക്ക് പ്രിയമായതെന്തോ അത്മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും കൈവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക.

-തനിക്ക് അപ്രിയമായ കാര്യം ഇതരര്‍ക്ക് വരാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

(യദാത്മനഃപ്രിയം വസ്തു

തത്പരസ്യാപി ചിന്തയേത്

നതത് പരസ്യ കുര്‍വിത

ജാനന്നപ്രിയ മാത്മനഃ)


ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ധര്‍മം. വ്യാസഗുഹയില്‍നിന്ന് തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഞങ്ങള്‍ പുറത്തേക്ക് കടന്നു.

എത്രയോ മഹാസംസ്‌കൃതികള്‍ പൂത്തുലയുകയും മണ്ണടിയുകയും ചെയ്ത ഭൂമുഖത്ത് ഇന്നും ഒരു വര്‍ത്തമാന സംസ്‌കാരമായി ഭാരതം നിലനില്‍ക്കുന്നത് ഈ വലിയ പാരമ്പര്യം മണ്ണില്‍ വറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഹിന്ദുവും ജൈനനും ബൗദ്ധനും ശിഖനും ക്രിസ്ത്യനും മുസ്‌ലിമും ഈ ധാരയില്‍ പിറന്നവരാണ്. ഇതിന് അധികാരികളാണ്. ഇങ്ങോട്ടു ശപിച്ചാല്‍ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ശപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഈ വിവേകം, അമൃതത്തിന്റെ മാര്‍ഗം, അവര്‍ കൈവിടാന്‍ പാടില്ല.
ചെങ്ങറക്കാര്‍ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തുമ്പോള്‍


സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ പട്ടയവുമായി ചെങ്ങറയിലെ സമരഭൂമിയില്‍നിന്ന് അട്ടപ്പാടിയിലെ അധ്വാനപ്പെട്ടിയിലെത്തിയ ദളിത് കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഭൂമി അളന്നുനല്‍കാന്‍ റവന്യൂ അധികൃതര്‍ക്ക് കഴിയാതെവന്ന സംഭവം ആദിവാസി, ദളിത്‌വിഭാഗങ്ങളോട് സര്‍ക്കാര്‍ കാണിക്കുന്ന വഞ്ചനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ തെളിവാണ്.


അല്ലെങ്കിലേ സങ്കീര്‍ണമാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ ഭൂമിപ്രശ്‌നം. ആദ്യം കുടിയേറ്റക്കാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ കൈയേറ്റങ്ങള്‍. ആദിവാസിഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാറ്റാടിക്കമ്പനി, നിയമലംഘനങ്ങള്‍, വ്യാജപട്ടയങ്ങള്‍, വിവാദങ്ങള്‍, അന്വേഷണങ്ങള്‍, കേസുകള്‍..... രംഗം കൂടുതല്‍ കൊഴുപ്പിക്കാനാകണം സര്‍ക്കാര്‍ ചെങ്ങറക്കാരെക്കൂടി അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം സപ്തംബറിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെങ്ങറ 'ഒത്തുതീര്‍പ്പാ'ക്കിയത്. സര്‍ക്കാറിനുവേണ്ടി അന്നൊരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭൂമിയില്ലാത്ത ആദിവാസികള്‍ക്ക് ഒരേക്കര്‍ ഭൂമിയും വീടുവെക്കാന്‍ ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപയും പട്ടികജാതിവിഭാഗത്തിന് 50 സെന്റ് സ്ഥലവും 75,000 രൂപയും ഇതരവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 25 സെന്റ് സ്ഥലവും 75,000 രൂപയും എന്നതായിരുന്നു പാക്കേജ്. നല്‍കുന്ന ഭൂമി കൃഷിചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഭൂമിയാവണം എന്നതായിരുന്നു സമരക്കാരുടെ ഡിമാന്റ്.

ഈ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ ചെങ്ങറയിലെ 55 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് അധ്വാനപ്പെട്ടിയിലെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം നല്‍കിയത്. ഇവരില്‍ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങള്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപരിചിതമായ കാലാവസ്ഥ, ചീറിയടിക്കുന്ന കാറ്റ്, കൃഷിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന മലമ്പ്രദേശം, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൊണ്ട് മറച്ചുകെട്ടിയ കുടില്‍, കാറ്റില്‍ പറന്നുപോകാതിരിക്കാന്‍ കല്ലും മറ്റും കയറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആനയിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമായതിനാല്‍ പേടിച്ചാണ് അവര്‍ കഴിയുന്നത്. അരിയും ഭക്ഷണവും നല്‍കിയ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച അവരെ സഹായിച്ചത് ആദിവാസികളാണ്.

ചെങ്ങറക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി കോട്ടത്തറ വില്ലേജിലെ സര്‍വേ നമ്പര്‍ 1891-ല്‍പ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാറ്റാടിക്കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദമായ സര്‍വേ നമ്പര്‍ 1275-നോട് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഭൂമി. 960 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയില്‍ 702 ഹെക്ടര്‍ വനഭൂമിയാണ്. ബാക്കിഭൂമി ആദിവാസികള്‍ കൈവശം വെച്ചിരുന്നതും മിച്ചഭൂമിയായി ഏറ്റെടുത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ ആദിവാസികള്‍ക്ക് പതിച്ചുനല്‍കിയിരുന്നതുമാണ്. തങ്ങളുടെ ഭൂമിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ മണ്ണുസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ രേഖകള്‍ ആദിവാസികളുടെ െൈകയിലുണ്ട്. 1978-ല്‍ 150 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇവിടെ ഭൂമി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്.

അതിനുശേഷം, നായനാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ.ഇ. ഇസ്മയില്‍ റവന്യൂമന്ത്രിയുമായിരിക്കെ, 1999-ല്‍ അട്ടപ്പാടിയില്‍ ഒരു പട്ടയ മഹാമേള നടത്തുകയുണ്ടായി. 1975 ആദിവാസി ഭൂനിയമം കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി ഭേദഗതി ചെയ്തതിനു തൊട്ടുപിറകെയായിരുന്നു ഈ പട്ടയമേള. ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമിക്കുപകരം ഭൂമി നല്‍കാനെന്ന മട്ടിലാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത്. മുന്‍കരുതലെന്നനിലയില്‍ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മേളയില്‍ 500 ആദിവാസികള്‍ക്ക് പട്ടയം നല്‍കി. അതില്‍ 114 പേര്‍ക്ക് ഭൂമി നല്‍കിയത് സര്‍വേ നമ്പര്‍ 1819-ല്‍ തന്നെയാണ്.

ചെങ്ങറക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടി ഭൂമി അളക്കാന്‍ സപ്തംബര്‍ 13-ന് മണ്ണാര്‍ക്കാട് തഹസില്‍ദാരും മറ്റ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധ്വാനപ്പെട്ടിയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ 1978-ല്‍ പട്ടയം ലഭിച്ചവരും 1999-ല്‍ പട്ടയം ലഭിച്ചവരുമായ ഒരുകൂട്ടം ആദിവാസികള്‍ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കുപുറമെ, ഇതേ ഭൂമിയില്‍ പത്തും പതിനഞ്ചും ഏക്കര്‍ ഭൂമിക്ക് പട്ടയമുള്ള തൊട്ടപ്പുറത്ത് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ജീവിക്കുന്ന ചില കൗണ്ടര്‍മാരും എത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വരെ നികുതിയടച്ചതിന്റെ രസീത് അവരുടെ കൈയിലുണ്ട്. ഇവര്‍ക്കുപുറമെ ഇതേ സര്‍വേ നമ്പറില്‍ മലപ്പുറത്തുനിന്നും എറണാകുളത്തുനിന്നുമുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്! ആദിവാസിഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല എന്നതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്‌നമേയല്ല.

സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ നടത്തുന്ന നിയമലംഘനത്തേക്കാള്‍ വലിയ വഞ്ചനയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നത്. 1978-ല്‍ പട്ടയം കിട്ടിയ 150 പേരില്‍ 149 പേരുടെയും പട്ടയങ്ങള്‍ റദ്ദുചെയ്ത് ആ ഭൂമിയാണ് 1999-ല്‍ വിതരണം ചെയ്തത്! 32 വര്‍ഷമായി തങ്ങള്‍ പെട്ടിയില്‍ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പട്ടയം (അവരതിന് നികുതിയും അടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു) പതിനൊന്നുവര്‍ഷം മുമ്പ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടവിവരം ആദിവാസികള്‍ അറിയുന്നത് ഇപ്പോള്‍ മാത്രമാണ്. പട്ടയ മഹാമേള നടന്നത് ജൂലായ് ഒമ്പതിനാണ്. അതിന് രണ്ടുമാസം മുമ്പ് മേയിലാണ് 149 പട്ടയങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിയത്.
പട്ടയം ലഭിച്ച ഭൂമിയില്‍ താമസിക്കുകയോ കൃഷിചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ബോധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു ഹിയറിങ് വിളിച്ചിരുന്നെന്നും ആദിവാസികള്‍ ഹാജരായില്ലെന്നുമാണ് തഹസില്‍ദാര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, അങ്ങനെയൊരു കാര്യം തങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല എന്നാണ് ആദിവാസികള്‍ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, പട്ടയം കിട്ടിയ ഭൂമിയില്‍ താമസിക്കണമെങ്കില്‍ അത് അളന്ന് തിരിച്ചുകൊടുക്കണമല്ലോ. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. '78-ലെ പട്ടയക്കാര്‍ക്കു മാത്രമല്ല, 1999-ല്‍ പട്ടയം കിട്ടിയവര്‍ക്കും ഇതുവരെ ഭൂമി അളന്നുതിരിച്ചുകൊടുത്തിട്ടില്ല. കൃഷിചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഭൂമിയില്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറി വേലിക്കെട്ടിത്താമസിക്കുന്ന രീതി അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികള്‍ക്ക് ഇനിയും അറിയില്ല. അവര്‍ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ചെങ്ങറക്കാരെ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുമ്പ് അട്ടപ്പാടിയില്‍ത്തന്നെയുള്ള ആദിവാസികളുടെ ഭൂമിപ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി അവര്‍ മുറവിളികൂട്ടാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെയായി. അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഭൂമി സംബന്ധിച്ച് ഐ.ടി.ഡി.പി. ഓഫീസ് വിശദമായ ഒരു പഠനം നടത്തി, രണ്ടു വാള്യങ്ങളുള്ള 961 പേജ് വരുന്ന വലിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് 1982 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 10,696 ഏക്കര്‍ ഭൂമി 1982 വരെ അന്യാധീനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1986-നുശേഷം അന്യാധീനപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30 കേസുകളേയുള്ളൂ. ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 100 ഏക്കര്‍ ഭൂമിയാണ്. ആദിവാസികളുടെ അന്യാധീനപ്പെട്ട ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് തിരിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി നല്‍കിയ കാലാവധി ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 31-ന് അവസാനിച്ചു. കാലാവധി തീരുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് കോടതിയലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ നടപടി ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

അട്ടപ്പാടിയില്‍നിന്ന് ചെങ്ങറയിലെത്തിയാലും കഥ വഞ്ചനയുടേതുതന്നെയാണ്. പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും മലപ്പുറം, എറണാകുളം, കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിലൊഴികെ മറ്റെവിടെയും കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്താന്‍ സര്‍ക്കാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെങ്ങറ സമരത്തിന്റെ മൂന്നാംവാര്‍ഷികത്തിന്റെ തലേദിവസം, ആഗസ്ത് മൂന്നിന്, മുഖ്യമന്ത്രി പത്തനംതിട്ടയില്‍ നടത്തിയ പട്ടയമേള സമരക്കാര്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അന്ന് 1495 പട്ടയങ്ങള്‍ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും 111 പേര്‍ മാത്രമാണ് പട്ടയം സ്വീകരിച്ചത്. അവരില്‍ത്തന്നെ പലരും ഇപ്പോഴും സമരഭൂമിയില്‍ത്തന്നെയാണ്. 1650 കുടുംബങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും സമരഭൂമിയിലുണ്ട്.

അവസാനത്തെ കുടുംബത്തിനും കൃഷിഭൂമി കിട്ടുന്നതുവരെ സമരം ശക്തമായി തുടരാനുള്ള സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്നുവന്നരാണ് ഇപ്പോള്‍ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിയ കുടുംബങ്ങള്‍. സമരം പൊളിക്കാന്‍ സി.പി.എം. കള്ളും കാശും കൊടുത്ത് പാട്ടിലാക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെ എന്നാണ് സമരക്കാര്‍ പറയുന്നത്. സമരഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നാലും അവരെ ഇനി സ്വീകരിക്കില്ല എന്നതാണ് ചെങ്ങറക്കാരുടെ നിലപാട്.

ചെങ്ങറയില്‍നിന്നെത്തിയവര്‍ക്ക് അട്ടപ്പാടിയില്‍ ഭൂമി കിട്ടിയാല്‍ത്തന്നെ അവരവിടെ താമസിക്കുമോ എന്നു കണ്ടുതന്നെയറിയണം. റാന്നിയില്‍നിന്നും പത്തനംതിട്ടയില്‍നിന്നും കൊല്ലത്തുനിന്നുമൊക്കെയുള്ളവരാണ് അവര്‍. നാട്ടില്‍ത്തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് താത്പര്യം എന്ന് അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അധ്വാനപ്പെട്ടിയിലെ പരുക്കന്‍ പ്രകൃതിയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അവര്‍ക്കില്ല. കാറ്റാടിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റുകാര്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി വിറ്റാല്‍ ലക്ഷങ്ങളുടെ ലാഭം അവര്‍ക്ക് കിട്ടും.

അപ്പോഴും നഷ്ടം അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികള്‍ക്കുതന്നെ.
So long I never realize I don't know the real


Meaning of family..........

Here Is The Answer ........... FAMILY =

(F)ather

(A)nd

(M)other

(I)

(L)ove

(Y)ou


WHY does a man want to have a WIFE?
Because:

(W)ashing

(I)roning

(F)ood

(E)ntertainment


WHY does a woman want to have a HUSBAND?

Because:

(H)ousing

(U)nderstanding

(S)haring

(B)uying

(A)nd

(N)ever

(D)emanding


Do you know that a simple "HELLO" can be a sweet one?

Especially from your love one. (I mean not only from the boyfriend/girlfriend).

The word HELLO means :

(H)ow are you?
(E)verything all right?

(L)ike to hear from you

(L)ove to see you soon!

(O)bviously, I miss you...

Saturday, July 17, 2010

TRUE FRIENDS
After losing his parents, this 3 year old orangutan was so depressed he wouldn't eat and didn't respond to any medical treatments. The veterinarians thought he would surely die from sadness. The zoo keepers found an old sick dog on the grounds in the park at the zoo where the orangutan lived and took the dog to the animal treatment center. The dog arrived at the same time the orangutan was there being treated. The 2 lost souls met and have been inseparable ever since.

The orangutan found a new reason to live and each always tries his best to be a good companion to his new found friend. They are together 24 hours a day in all their activities.

.


                                                                                  

                                                                                             New face of  Rupee

The Union Cabinet has finalised the much awaited new rupee symbol, I&B minister, Ambika Soni announced in a press conference on Thursday, Jul 15."This symbol will universally denote the Indian Rupee," said the minister waving a print out of the approved symbol.The symbol finalised by a five-member jury panel among the five designs shortlisted incorporates the Devanagari ‘Ra’ as well as the Roman capital ‘R’ in the design.
With the new symbol, the Indian Rupee has entered the elite club of currencies such as Dollar, Euro and Pound with their very own symbols.The symbol designed by an IIT post-graduate, D Udaya Kumar, had been approved by the jury and was put before the Cabinet for approval. The design that brings together Devanagari as well as Roman letter fit the description of what the government expected.
"In the ensuing year, we intend to formalise a symbol for the Indian rupee, which reflects and captures the Indian ethos and culture," Finance Minister Pranab Mukherjee said while tabling the Union Budget 2010-11 in the Parliament.

നെയില്‍ പോളീഷ്‌ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ 

നെയില്‍ പൊളീഷ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ നഖങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കും. എന്നാല്‍ ഇവ കളയുക പുതിയതിടുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ പതിവായി ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ നഖങ്ങള്‍ക്ക്‌ ബലക്ഷയം നിറംമങ്ങല്‍ എന്നിവയുണ്ടാകും. നമ്മളുപയോഗിക്കുന്ന സൗന്ദര്യ വര്‍ധകവസ്‌തുക്കളില്‍ വിഷമയമായതാണ്‌ നയില്‍പൊളീഷ്‌ എന്ന്‌ പറയാറുണ്ട്‌.
പതിവായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഇതിലടങ്ങിയ വീര്യമേറിയ രാസവസ്‌തുക്കള്‍ നെയില്‍ബെഡും(നഖങ്ങള്‍ക്കടിയിലുള്ള മാംസഭാഗം) നഖവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ കലകള്‍ നശിച്ചുപോകാനിടവരുത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാല്‍ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നയില്‍പൊളീഷ്‌ ഉപയോഗിക്കാതെ നഖങ്ങളെ വെറുതെ വിടുക. നയില്‍പൊളീഷ്‌ റിമൂവറും ഇതേ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഓരോ തവണ റിമൂവര്‍ ഉപയോഗച്ച്‌ കഴിഞ്ഞാലും നഖങ്ങള്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക.
മാനിക്യുറും പെഡിക്യുറും സ്വയം ചെയ്യാം
ആഴ്‌ചയില്‍ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കാല്‍നഖങ്ങളും കൈ നഖങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാം. ഒരു പാത്രത്തില്‍ ഉളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത്‌ അതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഷാംപൂവും നാരങ്ങാനീരും ചേര്‍ക്കുക. കൈകാലുകള്‍ ഇവയില്‍ 15 മിനിറ്റുനേരം മുക്കിവയ്‌ക്കുക.
പിന്നീട്‌ പ്യൂമിക്‌ സ്റ്റോണ്‍ കൊണ്ട്‌ കാല്‍പാദത്തിന്റെ വശങ്ങളും അടിഭാഗവും നന്നായി ഉറച്ച്‌ വൃത്തിയാക്കുക. പഴയ ടൂത്ത്‌ ബ്രഷ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ നഖങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാം. വൃത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞ്‌ നന്നായി തുടച്ചുണക്കി ഏതെങ്കിലും ക്രീം പുരട്ടുക.
വീര്യം കൂടിയ ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍, ഡിഷ്‌ ക്ലീനറുകള്‍ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ നഖങ്ങളെ വരണ്ടതാക്കിമാറ്റും. ഇത്തരം ജോലികള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ കയ്യുറകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക.
നഖങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ശ്രദ്ധിയ്‌ക്കുക കാല്‍സ്യം മറ്റ്‌ ധാതുക്കള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടുന്ന വസ്‌തുക്കള്‍ നന്നായി കഴിയ്‌ക്കുക പഴങ്ങള്‍ കഴിയ്‌ക്കുന്നതിനൊപ്പം വേവിയ്‌ക്കാത്ത പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. ബ്രൊക്കോളി, സവോള, മത്സ്യം എന്നിവകൂടുതല്‍ കഴിയ്‌ക്കുന്നതും നഖങ്ങളെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കും.

Friday, July 16, 2010


                                                          'രുചിയൂറും' കേരളം

നാം മലയാളികള്‍ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടേതായ ചില അടയാളങ്ങള്‍ തേടി ചെല്ലും. മലയാളികള്‍ അധിവസിക്കുന്ന ഏത് ഭൂപ്രദേശമായാലും ആറന്മുള കണ്ണാടിയും അമ്പലപ്പുഴ പാല്‍പായസവും, കോഴിക്കോടന്‍ ഹല്‍വയും പാലക്കാടന്‍ മട്ടയും പയ്യന്നൂര്‍ പവിത്ര മോതിരവും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരങ്ങളാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് രുചി ഭേദങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ല തിരിച്ചും. താലൂക്ക് തിരിച്ചും. 
 വടക്കന്‍, തെക്കന്‍, കിഴക്കന്‍ എന്നീ നിലകളിലും വ്യത്യസ്ഥതയുണ്ട്. നാം ഗള്‍ഫില്‍ എല്ലായിടത്തും ഹോട്ടലുകളില്‍ കാണുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് 'തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയും തലശ്ശേരി പലഹാരങ്ങളും'. ഇന്നും പ്രശസ്തമാകുന്നത് രുചിയുടെ രസക്കൂട്ടുകള്‍ തന്നെയാണ്. പഴമയില്‍ നിന്ന് കൈമാറി വന്ന പലഹാരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലും ആകൃതിയിലും വ്യത്യാസം വന്നെങ്കില്‍ പോലും നാവിലെ രുചി അത് പോലെതന്നെ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെങ്ങളിലെ പലഹാരങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും.